Redakcja

 

Maciej Gajewski - redaktor naczelny

Andrzej Chojnowski – zastępca redaktora naczelnego

Sławomir Żamojda - dyrektor artystyczny

Maja Strzeżek - redaktor prowadzący

Michał Zaczyński – szef działu Styl

Kamil Mrozkowiak – redaktor Esquire.pl

Ludmiła Laskowska – korekta